GIÁO DỤC TIỂU HỌC HUYỆN NAM TRỰC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

       1

       Trong hai ngày 06 và 07 tháng 8 năm 2017, Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 cấp Tiểu học. Thầy Đoàn Quang Vụ - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Nam Trực đã trực tiếp dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị, có thầy Trần Văn Hinh – Phó trưởng phòng GD&ĐT phụ trách cấp học ,các đồng chí cán bộ chuyên viên Tổ Tiểu học Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực và 70 đồng chí là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng của 33 trường Tiểu học trong toàn huyện Nam Trực đã tham dự đông đủ.

       Hội nghị đã nhất trí đánh giá các hoạt động của bậc học với những ưu điểm và hạn chế sau:

       Năm học 2016 – 2017, ngoài việc triển khai thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp cơ bản do Bộ GD&ĐT đề ra, toàn ngành GD&ĐT huyện Nam Trực nói chung, bậc Tiểu học nói riêng tiếp tục là đơn vị trong tốp đầu của giáo dục tỉnh Nam Định. Công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi đạt mức độ 2, Cấp học đã phối hợp với bậc học Mầm non và THCS làm tốt công tác PCGD-XMC. Huy động 2877 học sinh vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%. Trẻ 11 tuổi hoàn thành CTTH đạt 99,3%. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện  đạt vượt chỉ tiêu đề ra, học sinh có phẩm chất và năng lực đạt loại tốt chiếm 86%, các nhà trường tích cực đổi mới các hoạt động dạy và học, chú trọng nâng cao chất lượng đại trà, quan tâm đầu yếu và học sinh khuyết tật. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm nâng cao năng lực và phẩm chất cho học sinh. Chất lượng đại trà không ngừng được nâng cao, tỷ lệ học sinh yếu kém ngày càng giảm. Chất lượng khảo sát theo hướng phát triển năng lực cho học sinh khối 4, khối 5 của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, huyện Nam Trực nằm trong tốp đầu. Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu được chỉ đạo kịp thời và đạt kết quả tốt. Hùng biện tiếng Anh xếp thứ 3 toàn tỉnh; Thi IOE  lớp 5 xếp thứ nhất tỉnh với 15/20 học sinh đạt giải; TDTT có 3/4 học sinh tham gia đạt giải; viết chữ đúng và đẹp đạt 35/35 học sinh đạt giải cấp tỉnh; Thi Toefl Primary có 25/33 học sinh dự thi đạt giải; Liên hoan phát triển năng lực học sinh tiểu học cấp tỉnh đạt: 1 giải nhất; 2 giải nhì và 3 giải ba. Tổng hợp chung: Cấp huyện có 2656 em đạt giải trong đó: 30 nhất, 103 nhì, 182 ba, 2341 KK. Cấp tỉnh có 95 em đạt giải trong đó: 15 nhất, 33 nhì, 28 ba, 19 KK. Cấp Quốc gia có 15 em đạt giải trong đó: 2 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, 6 khuyến khích.

       Phong trào xây dựng tủ sách lớp học và triển khai văn hóa đọc, các nhà trường đã huy động được nhiều nguồn sách hữu ích giúp cho việc nâng cao chất lượng dạy và học theo định hướng phát triển năng lực đạt hiệu quả cao, tổng trị giá đầu tư cho xây dựng tủ sách và mua sách của các nhà trường là 390.397.000 đồng. Các hoạt động thí điểm tiếp tục được phát triển và đạt hiệu quả cao, 15 trường Tiểu học triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới VNEN, chất lượng giảng dạy Tiếng Việt công nghệ GD 1, dạy học Mĩ thuật theo Đan Mạch và dạy các môn khoa học theo phương pháp BTNB đạt kết quả tốt. Chất lượng hoạt động các Câu lạc bộ học sinh tiếp tục được duy trì và phát triển góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng học sinh năng khiếu.

       Công tác xây dựng các điều kiện được quan tâm đồng bộ và đạt nhiều thành tích xuất sắc. Bậc học đã tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt các đợt tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

       Tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi các cấp. Công nhận 76 giáo viên giỏi cấp huyện; chọn được 10 giáo viên giỏi dự thi cấp tỉnh đạt 3 giải nhất; 5 giải nhì và 2 giải ba.

      Kết quả BDTX  và đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo 2016-2017: Có 753 cán bộ,  giáo viên tham gia BDTX thì có 753/753 hoàn thành nội dung. Trong đó loại giỏi 607/753 đạt 80,6 %, loại khá 146/753 đạt 19,4 %. Hiệu trưởng: Xuất sắc 32/32 đạt 100%. Phó hiệu trưởng: Xuất sắc 39/39 đạt 100%. Giáo viên: Xuất sắc 544/719 đạt 75,7%; loại khá 171/719 đạt 23,8%; loại trung bình 4/719 đạt 0,5 % .

       Bậc học đã thành lập các đoàn công tác chuyên môn  hỗ trợ cho các nhà trường thực hiện mô hình trường học mới và Tiếng Việt công nghệ 1, quản lý chất lượng dạy và học của các nhà trường, đi sâu, đi sát, tăng cường các hình thức kiểm tra kỉ cương, nề nếp, kiểm tra chuyên đề của các nhà trường.  

       Công tác xây dựng cơ sở vật chất,  trường chuẩn Quốc gia, trường Tiểu học đạt chuẩn “ Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” và công tác xã hội hóa giáo dục đã có nhiều bước phát triển đột phá. Công nhận lại trường TH đạt chuẩn QG mức độ 2 cho 01 trường. Công nhận mới trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 cho 02 trường. Công nhận 01 trường TH đạt chuẩn Xanh –Sạch –Đẹp –An toàn. Trong năm học vừa qua các trường đã và đang tiến hành xây mới: Tổng 35 phòng học, 100% các nhà trường triển khai vườn thực nghiệm theo hướng tăng cường ứng dụng, trải nghiệm và sáng tạo, duy trì trường đạt chuẩn xanh sạch đẹp an toàn. Nhiều trường đã huy động được sự đóng góp của chính cán bộ, giáo viên trong việc xây dựng trường lớp, từ đó làm thay đổi nhận thức về xã hội hóa giáo dục một cách hiệu quả hơn. Tổng đóng góp của toàn cấp học là 19.343.472.500 đồng, trong đó GV đóng góp 493.766.000 đạt trung bình 628.201 đồng/ 1GV; phụ huynh đóng góp 6.854.207.000 trung bình đạt 475.392 đồng/1PH; tiết kiệm nhà trường 14.385.757.000 đồng; nguồn lực khác 10.556.924.000 đồng.

       Bên cạnh những kết quả đã đạt được, năm học 2016-2017 bậc học vẫn còn những hạn chế, bất cập như: Công tác xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị ở một số nhà trường chưa đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục; công tác quản lý và chỉ đạo, điều hành của Ban Giám Hiệu ở một số đơn vị chưa cao; việc nâng cao chất lượng toàn diện ở một số nhà trường chưa có nhiều chuyển biến tích cực...

22

.

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thầy Đoàn Quang Vụ - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện đã ghi nhận những thành tích nổi bật mà bậc học đã đạt được trong năm học qua, những thành tích xuất sắc dẫn đầu của ngành GD&ĐT huyện  năm học 2016-2017 có sự đóng góp không nhỏ của giáo dục Tiểu học,  đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế yêu cầu bậc học phải đánh giá nghiêm túc và rút  kinh nghiệm để thực hiện tốt trong năm học mới.

       Về một số định hướng lớn cho toàn ngành và bậc học trong năm học mới 2017-2018, Thầy đã nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm cần, quyết tâm chỉ đạo:  

       Một là: Đẩy mạnh kỷ cương nền nếp, làm tốt hơn nữa đoàn kết nội bộ, Tiếp tục phát huy hiệu quả các thành tích đã đạt được trong các năm học trước.

       Hai là: Tăng cường việc xây dựng và sử dụng có hiệu quả cổng thông tin điện tử trong công tác chỉ đạo điều hành.

       Ba là: Thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền và huy động xã hội hóa giáo dục.

       Bốn là : Coi trọng nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh tiểu học theo đề án của Bộ GD&ĐT.

      Năm là: Làm tốt công tác nâng cao chất lượng đại trà và công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, tạo nguồn cho trung tâm chất lượng cao THCS Nguyễn Hiền.

       Đặc biệt, bậc học cần tổ chức chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp giáo dục do Bộ GD&ĐT đã đề ra. Phấn đấu trong năm học 2017-2018, mỗi trường tiểu học sẽ đăng ký thực hiện một lĩnh vực công tác là điểm sáng dựa trên thế mạnh của đơn vị mình để cho các đơn vị cùng học tập. Xây dựng một môi trường làm việc  “ Sáng- Xanh- Sạch đẹp-An toàn ”.

3

.

       Trên cơ sở những định hướng năm học đã đề ra, thầy Trần Văn Hinh – Phó trưởng phòng đã thay mặt bậc học lên tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của thầy Đoàn Quang Vụ - Trưởng phòng GD&ĐT và điều hành nội dung tham luận xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018. Ban Giám hiệu các nhà trường với tinh thần trách nhiệm đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Hội nghị tiếp nhận nhiều ý kiến tham luận chất lượng cao tập trung vào những vấn để trọng tâm như: Xây dựng kỉ cương nề nếp các nhà trường. Nâng cao chất lượng  đại trà và bồi dưỡng học sinh năng khiếu đặc biệt là việc tổ chức khảo sát chất lượng đại trà, tổ chức các kì thi trên mạng, thi Câu lạc bộ toán tuổi thơ, thi hùng biện Tiếng Anh, nâng cao chất lượng  các hoạt động thí điểm,…Hội nghị cũng dành nhiều thời gian tập trung  ý kiến xây dựng  và hoàn thiện biểu mẫu thi đua để đánh giá tập thể  đơn vị, đánh giá quản lý, giáo viên , nhân viên các nhà trường  một cách đồng bộ, đảm bảo công khai, công bằng, khách quan tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

       Tiếp thu các ý kiến từ đại biểu tham dự hội nghị, thầy Trần Văn Hinh – Phó trưởng phòng GD&ĐT phụ trách cấp học đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp bổ ích, trách nhiệm của các đồng chí cán bộ quản lý các nhà trường và  khẳng định Phòng GD&ĐT luôn lắng nghe, chia sẻ và ghi nhận những thành tích cũng như những  khó khăn, vất vả mà các đồng chí cán bộ quản lý cơ sở đã phải vượt qua để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị. Phát huy truyền thống ngành GD&ĐT Nam Trực, đơn vị nhiều năm liên tục dẫn đầu giáo dục Tiểu học tỉnh Nam Định, bậc học quyết tâm đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018.

                                                                                                Ban biên tập phòng GD&ĐT