BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 CẤP TIỂU HỌC

          Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình giáo dục phổ thông mới và kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, kế hoạch số 810/KH –SGDĐT ngày 08/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện CTGDPT 2018. Ngày 28/12/2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại trường Tiểu học Nam Tiến.

          Về dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có thầy Trần Văn Hinh – Phó trưởng phòng GD&ĐT, thầy Dương Viết Bổng - Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực, các thầy cô báo cáo viên đã được tập huấn cấp Bộ, cấp Sở cùng các thầy cô giáo đang dạy lớp 1 tại các trường Tiểu học trong toàn huyện của tất cả các môn học.

          Mở đầu chương trình là ý kiến phát biểu chỉ đạo của thầy Trần Văn Hinh – Phó trưởng phòng GD&ĐT, thầy đã nêu ra mục đích, ý nghĩa của lớp bồi dưỡng cán bộ, giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đặc biệt đối với các giáo viên chuẩn bị dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

1

(Thầy Trần Văn Hinh – Phó trưởng phòng GD&ĐT phát biểu chỉ đạo)

2

(Thầy Dương Viết Bổng – Chuyên viên Phòng GD&ĐT triển khai nội dung tập huấn)

          Tiếp theo là nội dung bồi dưỡng của các đồng chí báo cáo viên đối với các thầy cô giáo dạy các môn học lớp 1. Trong chương trình bồi dưỡng các thầy cô nắm được “Tổng quan chương trình” và nội dung các môn học của chương trình GDPT 2018.

10

(Giáo viên Lớp 1 toàn huyện tham dự lớp tập huấn)

          Với tinh thần học tập nghiêm túc để trang bị những kiến thức giúp các thầy cô sẵn sàng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, với mục tiêu của chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

          Buổi bồi dưỡng chuyên môn đã diễn ra thành công, tốt đẹp!

          Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

3

(Đồng chí Lê Thị Hạnh - Hiệu trưởng Trường TH Nam Tiến - Báo cáo viên môn Toán)

4

(Đồng chí Lê Văn Khánh - Hiệu trưởng Trường TH Nghĩa An - Báo cáo viên)

5

(Đồng chí Hoàng Thị Hạnh - Giáo viên trường TH Nam Thanh - Báo cáo viên môn Đạo Đức)

6

(Đồng chí Phạm Thị Nhung - Giáo viên trường TH Nam Thắng - Báo cáo viên môn Tiếng Việt)

7

(Đồng chí Trần Thị Hải Yến - Giáo viên trường TH Nam Giang - Báo cáo viên môn TNXH)

8

(Đồng chí Đinh Thị Kim Chung - Giáo viên trường TH Điền Xá – Báo cáo viên môn Hoạt động trải nghiệm)

9

(Đồng chí Hoàng Vân Nguyệt - GIáo viên trường TH Điền Xá - Báo cáo viên môn Tin học)

11

(Giáo viên môn Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục tham gia tập huấn)

Nguồn: Ban Biên tập Phòng GD&ĐT Nam Trực