Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực làm việc với lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn các trường THCS trong huyện

 

          Ngày 21/02/2019, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đồng chí Đoàn Quang Vụ - Trưởng phòng GD&ĐT huyện đã tổ chức buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo các nhà trường và tổ trưởng phụ trách chuyên môn của các trường THCS trong huyện. Buổi làm việc với các nội dung cụ thể là:

          + Nghe tổ THCS báo cáo và phân tích tình hình chất lượng giáo dục của cấp học qua học kỳ I năm học 2018-2019 và các giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng trong học kỳ II của năm học này.

          + Nghe các đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của các nhà trường tham gia ý kiến xây dựng về công tác chỉ đạo hoạt động dạy và học của các nhà trường để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, những khó khăn, bất cập và đề xuất các ý kiến với Phòng GD&ĐT, với Hiệu trưởng các nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

          + Nghe các đồng chí tổ trưởng chuyên môn của các tổ KHTN, KHXH phản ánh thực trạng công tác dạy học, vấn đề học sinh và các điều kiện hỗ trợ cho công tác dạy và học, chia sẻ những bài học kinh nghiệm để tạo ra chất lượng cao và bền vững đồng thời nghiệm túc chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến chất lượng của một số môn học của nhà trường chưa đạt chỉ tiêu đề.

          Buổi làm việc đã diễn ra hết sức dân chủ, cởi mở và trách nhiệm của các thành viên tham gia. Sau khi lắng nghe và phúc đáp các ý kiến thắc mắc, ghi nhận những bài học quý mà các đại biểu tham gia, đồng chí Trưởng phòng đã có kết luận cụ thể về các nhiệm vụ của cấp học THCS trong học kỳ II năm học 2018-2019 với 6 nội dung cụ thể cần làm ngay để nâng cao chất lượng đại trà và hiệu quả công tác giáo dục toàn diện. Cụ thể các nhiệm vụ:

  • Một là: Các trường quan tâm xây dựng kế hoạch ôn tập các giai đoạn và kế hoạch ôn thi vào THPT chi tiết, sát với thực tiễn học sinh, duyệt và triển khai một cách hiệu quả.
  • Hai là: Giao cho bộ phận chuyên môn của Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch hội thảo và sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên dạy khối 9 từ cấp trường đến cấp miền và cấp huyện theo từng môn học cũng như tích hợp liên môn để giải quyết những vần đề còn tồn tại bất cập khi thực hiện kế hoạch giảng dạy và ôn tập.
  • Ba là: Các nhà trường xây dựng kế hoạch tự học, tự đọc, tự quản cho học sinh khối 6,7,8 tăng cường công tác trải nghiệm và rèn các kỹ năng trong quá trình học tập.
  • Bốn là: Cán bộ phụ trách chuyên môn của các nhà trường xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của chuyên môn, thực hiện tốt hơn công tác tham mưu, huy động các nguồn lực tối đa để hoạt động chuyên môn đạt hiệu quả cao nhất, chú trọng công tác khen thưởng và động viên kịp thời, xứng đáng với cả người dạy và người học.
  • Năm là: Ban giám hiệu các nhà trường cùng với giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt công tác tư vấn với cha mẹ học sinh và các em học sinh để phân luồng cho học sinh vừa tiếp tục học lên vừa chuyển hướng học bổ túc hoặc văn hoá nghề, hoặc học nghề theo năng lực của từng học sinh.
  • Sáu là: Cấp học THCS triển khai và thực hiện nghiêm túc Đề án Ngoại ngữ theo đúng với chỉ đạo của ngành và thực trạng các điều kiện tại các nhà trường.

          Thay mặt cho cấp học THCS, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng – Phó trưởng phòng GD&ĐT đã nhận nhiệm vụ cùng với cấp học và các nhà trường thực hiện nghiêm túc các kết luận mà đồng chí Trưởng phòng đã nêu trong hội nghị ngay sau khi buổi làm việc kết thúc. Buổi làm việc đã thành công tốt đẹp !

(Ban biên tập Phòng Giáo dục và Đào tạo)