TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN NAM TRỰC HIỆU QUẢ TỪ SÁP NHẬP

          Sau khi thực hiện quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và đề án của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm giáo dục thường xuyên và chuyển giao công tác quản lý về cho UBND huyện. Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực đã quan tâm chỉ đạo sát sao việc xây dựng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên của huyện . Đội ngũ Ban giám đốc và cán bộ giáo viên đã nỗ lực hết mình để xây dựng trung tâm, thực hiện các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Nhìn lại chặng đường từ sáp nhập đến ổn định và phát triển có rất nhiều thành công nhưng cũng không ít khó khăn thử thách.

IMG-3204

( Hình ảnh Trung tâm tại xã Nam Hoa - Nam Trực sau sáp nhập)

IMG20191125084141

( Hình ảnh Trung tâm tại khu Thị trấn Nam Giang - Nam Trực)

Thuận lợi và khó khăn

           Về những thuận lợi của Trung tâm, đó sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn; sự quan tâm chỉ đạo chuyên môn của Sở GD&ĐT và Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc Sở; Sở LĐ-TB&XH và Phòng Đào tạo nghề thuộc Sở và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có liên quan; về đội ngũ viên chức vững vàng chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Trang thiết bị dạy học được tăng cường đảm bảo nhu cầu cho hoạt động dạy học. Ban Giám đốc có tinh thần trách nhiệm cao trong quản lý điều hành, việc phân công nhiệm vụ phù hợp nên phát huy vai trò của các thành viên; bên cạnh đó là sự vào cuộc sát cánh của cha mẹ học sinh cùng các tổ chức chính trị xã hội đối với Trung tâm. Cùng với những thuận lợi cơ bản quá trình sáp nhập và ổn định cũng gặp không ít khó khăn và thử thách: Đơn vị làm việc tại nhiều cơ sở, chỉ đạo hoạt động chuyên môn trên nhiều lĩnh vực, phạm vi địa bàn rộng nên việc quản lý điều hành không thể tập trung; một bộ phận phụ huynh nhận thức còn hạn chế, giáo viên dạy nghề phổ thông, dạy văn hóa còn thiếu phải hợp đồng giáo viên thỉnh giảng nên khó khăn trong sắp xếp, bố trí lịch dạy.

IMG-3112

( Khu nhà xưởng tại Trung tâm đang tận dụng các phòng học cũ đã xuống cấp)

Giải pháp và hiệu quả

        Nhưng với quyết tâm của đội ngũ các Thầy cô trong Ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên, giáo viên của Trung tâm, các nhiệm vụ vẫn được triển khai hiệu quả và tạo đà phát triển tốt cho giai đoạn tiếp theo, tiêu biểu như phong trào thi đua dạy tốt, học tốt diễn ra sôi nổi góp phần thúc đẩy hoạt động giáo dục ngày càng hiệu quả, chất lượng được nâng cao. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Ngày thành lập Đảng 03/02, Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, Ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3,… Việc thực hiện nghị quyết IV của Ban chấp hành Trung ương Đảng và đặc biệt là chỉ thi số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh diễn ra thiết thực và hiệu quả, có tác dụng sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, viên chức, học viên.

         Cán bộ quản lý, giáo viên có tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đầu năm học, tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đã tích cực xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo đúng nội dung và thời gian đã định. Trung tâm đã tạo điều kiện thuận lợi cho 03 viên chức theo học lớp Cao cấp lý luận chính trị; 02 viên chức tham gia lớp học Trung cấp chính trị, phần lớn giáo viên tập huấn chuyên đề: Lập ma trận đề, biên soạn đề thi trắc nghiệm, chuyên đề dạy ôn thi lớp 12... Các nội dung học tập, bồi dưỡng đã được viên chức thực hiện theo đảm bảo theo yêu cầu của Sở GD&ĐT, các đơn vị tổ chức và triển khai, vận dụng thực hiện có hiệu quả tại đơn vị. Tổ chuyên môn sinh hoạt đúng quy định, nội dung sinh hoạt có trọng tâm, trọng điểm chủ yếu tập trung bàn giải pháp nâng cao chất lượng dạy học. Đã tổ chức 03 hội nghị chuyên đề (Tổ Giáo dục thường xuyên 01 chuyên đề, Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp 02 chuyên đề) góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Kết quả 100% viên chức được đề nghị công nhận danh hiệu lao động tiên tiến trở lên.

         Trung tâm đã tận dụng tối đa cơ sở vật chất (CSVC), thiết bị sẵn có để điều chuyển, sắp xếp hợp lý giữa các lĩnh vực chuyên môn đảm bảo đủ CSVC, thiết bị để phục vụ cho quá trình dạy nghề phổ thông cả lý thuyết và thực hành, sắp xếp lại 02 phòng học thực hành tin học với 15 máy hoạt động tốt, 02 phòng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành nghề điện dân dụng, 05 phòng thực hành trung cấp nghề: Hàn công nghệ, May và thiết kế thời trang, Công nghệ ô tô, máy lạnh và điều hòa không khí, Điện tử điện lạnh,…. Đối với những hạng mục công trình sử dụng chung và phòng học bị xuống cấp, được sự đồng ý của UBND huyện, Trung tâm đã mời các phòng ban trực thuộc UBND huyện tiến hành khảo sát và đánh giá hiện trạng, lập thái toán cải tạo nâng cấp, sửa chữa. Hiên nay dự án đang triển khai với tổng kinh phí hơn 4.5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tiến hành sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ chuyên môn, duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng, lắp đặt lại hệ thống đèn chiếu sáng các phòng học, các phòng thực hành, lắp đặt hệ thống nước sạch…

          Tiếp tục củng cố, phát triển mô hình hoạt động của ngành học GDTX. Đã tổ chức điều tra khảo sát nhu cầu học tập của người dân, chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan để tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn. Tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng về tài liệu học tập. Phối hợp với phòng giáo dục triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên, tổ chức lớp học. Đã phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành về vai trò của ngành học GDTX, trung tâm HTCĐ, và chủ trương xây dựng xã hội học tập. Tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho Ban điều hành các trung tâm HTCĐ hoạt động có hiệu quả. Phối hợp với trung tâm HTCĐ khảo sát nhu cầu học tập của cán bộ và nhân dân để mở các loại hình học tập.

          Trung tâm đã tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức thực hiện nội dung, chương trình, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, xây dựng và sử dụng có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng. Tiếp tục triển khai phương pháp dạy học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Đã bố trí sắp xếp khoa học để khai thác hiệu quả và sử dụng tối đa số trang thiết bị hiện có. Thiết kế lắp đặt phòng máy chiếu có kết nối internet để tiện ích trong việc ứng dụng CNTT trong dạy học.

          Giáo viên tích cực tham gia lập và sử dụng “nguồn học liệu mở” về đề thi, giáo án, tài liệu tham khảo trên websile của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Trung tâm. Đã đẩy mạnh việc khai thác tài nguyên trên mạng internet phục vụ công tác quản lý và giảng dạy. Tăng cường việc khai thác sử dụng hệ thống thư điện tử để tăng tiện ích, hiệu quả trong trao đổi cập nhật thông tin. Bộ phận phụ trách công nghệ thông tin đơn vị đã tạo lập và đăng ký mỗi giáo viên một địa chỉ Gmail công vụ.  Giáo viên chủ nhiệm theo dõi sát các phong trào hoạt động của lớp, phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt với giáo viên bộ môn để quản lý học viên nhờ vậy mà góp phần duy trì số lượng, nâng cao chất lượng. Trung tâm đã triển khai dạy học theo chuyên đề và tích hợp liên môn nhằm nâng cao hứng thú và khả năng tự học cho học viên.

          Việc phối hợp với các Trung tâm học tập cộng đồng các xã và thị trấn để mở các lớp Bổ túc THCS nhằm thực hiện công tác phổ cập và tạo nguồn mở cho các đối tượng học nghề đã được thực hiện hiệu quả với 4 lớp phổ cập và có 53 học viên theo học và kết quả tốt nghiệp đạt 100%. Trung tâm đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ như: Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin, truyền thông, liên kết đào tạo, cùng với Sở GD-ĐT Nam Định tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ Ngoại ngữ A1 cho học sinh lớp 12 với 107 học viên; Tin học ứng dụng lớp 11,12 với 177 và Nghề phổ thông lớp 11,12 với 228 học viên.  Từ những việc làm cụ thể và sáng tạo kết quả giáo dục của Trung tâm sau khi sáp nhập đã ổn định với số lượng 15 lớp văn hóa gồm 387 học sinh, công tác duy trì số lượng đến cuối năm học đạt 93%. Trong đó hạnh kiểm khá trở lên đạt 97,5%. Học lực từ trung bình trở lên đạt 96,38%. Tốt nghiệp PTTH đạt 95,24%.

       Về công tác đào tạo nghề, tập huấn nâng cao kỹ năng nghề cho lao động nông thôn. Đào tạo nghề sơ cấp gồm các lớp: may công nghiệp K7 với 35 học viên, may công nghiệp K8 với 35 học viên, may công nghiệp K9 với 35 học viên, may công nghiệp K10 với 35 học viên, hàn điện K2 với 35 học viên, chăm sóc, cắt tỉa, uốn cây cảnh  K2 với 35 học viên, đan Lát K1 với 35 học viên. Cùng với đó là việc liên kết với các tổ chức và cơ quan để thực hiện tư vấn cho học viên và giúp các em lựa chọn nghề theo nguyện vọng. Tiêu biểu như liên kết với các trường Trung cấp, cao đẳng nghề để mở 6 lớp nghề cho học sinh gồm 2 lớp may thời trang, 1 lớp hàn,1 lớp nấu ăn, 2 lớp công nghệ thông tin. Ngoài ra còn rất nhiều các lớp như Máy lạnh, nấu ăn, May, công nghệ ô tô, hàn điện,…đã và đang tạo ra sự phong phú đa dạng trong hướng đi của Trung tâm để thực hiện tốt nghi quyết của Đảng về công tác phân luồng và đào tạo nghề cho thế hệ trẻ, đáp ứng với nhu cầu nhân lực của địa phương và của toàn xã hội.

         Song hành với công tác dạy nghề, công tác giải quyết việc làm cho người lao động được tỉnh đặc biệt chú trọng. Để công tác đào tạo nghề ngày càng chất lượng, hiệu quả, yêu cầu đặt ra đó là đào tạo nghề phải gắn với giải quyết việc làm, ổn định đời sống người lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, Trung tâm phối hợp với các doanh nghiệp  tích cực thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; đẩy mạnh thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin nhu cầu lao động năm 2019 và những năm tiếp theo.

         Những kết quả khả quan đã đạt được sau quá trình sáp nhập là do sự đoàn kết sáng tạo của Ban giám đốc với những giải pháp rất phong phú từ việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới quần chúng nhân dân về chủ trương, chính sách, cách thức thực hiện và lợi ích của việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến xây dựng kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn, từ công tác tuyển sinh, khai giảng, bế giảng đối với các lớp học đến việc phối hợp với các đoàn thể các xã, thị trấn tham gia vào tuyên truyền, tư vấn học nghề cho lao động nông thôn và  quản lý, đào tạo các lớp dạy nghề ở các xã và thị trấn. Đặc biệt là biết coi trọng công tác tư vấn, hướng dẫn tự tạo việc làm và phối hợp với các tổ chức tín dụng cho vay vốn tạo việc làm cho lao động nông thôn có nhu cầu học nghề để tạo việc làm. Trong đó không thể thiếu được công tác phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và gia đình học viên quản lý nề nếp của các học viên, liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cho một số học sinh có tay nghề có sản phẩm để thực hành đồng thời là nguồn thu nhập cho học sinh. Ban giám đốc thường xuyên trao đổi, phối hợp với các trường liên kết để nâng cao trách nhiệm, chất lượng giáo viên về giảng dạy

         Sức mạnh và thành công của một trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên mới hôm nay chính là sự chỉ đạo bằng các nghị quyết đúng đắn của huyện ủy, việc triển khai tốt của Cấp ủy cơ sở, sự năng động sáng tạo của Ban Giám đốc và vai trò rất quan trọng của Công đoàn đã tập hợp các lực lượng, xây dựng khối đoàn kết nội bộ vì một mục tiêu chung.

IMG_20191121_201005.IMG_20191121_200648.IMG_20191121_202035.IMG_20191121_202306

(Một số hoạt động giáo dục và đào tạo của Trung tâm và hiệu quả đạt được)

Thách thức và hướng đi

          Trước tình hình thực trạng của Trung tâm cùng với định hướng mới của Đảng và Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trước những đòi hỏi mới của nhu cầu việc làm xã hội. Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nam Trực cũng đối diện với những thách thức và khó khăn mới cần giải quyết như: Cơ sở vật chất và các điều kiện hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng chưa đáp ứng với nhu cầu giảng dạy và học tập, trang thiết bị về các lĩnh vực ngành nghề đào tạo giúp học sinh tăng cường thực hành còn thiếu và chưa đồng bộ. Đội ngũ giáo viên dạy nghề còn thiếu nên phải đi hợp đồng giáo viên dạy nghề do vậy khó khăn cho công tác quản lý.Trung tâm có nhiều cơ sở nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và khó khăn trong bố trí giảng dạy. Vai trò của Tổ trưởng và tổ phó GDTX chưa thực sự phát huy trong công tác tổ chức, điều hành và giám sát mọi hoạt động của tổ. Việc kết hợp với các địa phương, các trường nghề, các doanh nghiệp chưa thực sự tạo ra một quy trình kín để đào tạo và tìm việc là theo nhu cầu của xã hội, lớn hơn nữa là việc đào tạo ra thế hệ công dân toàn cầu theo kịp với sự phát triển của thế giới. Công tác hoạt động của một số đoàn thể chưa thực sự hiệu quả. Công tác xây dựng và triển khai các phong trào còn nghèo nàn, chưa thực sự tạo cho các em học sinh một sân chơi bổ ích và thường xuyên. Cơ chế quản lý vẫn còn nhiều bất cập để tạo hành lang phát triển đồng bộ cho Trung tâm.

IMG_1529

IMG-3206 (1)

 ( Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực quan tâm xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu giáo dục và đào tạo tại Trung tâm)

      Xác định rõ những thách thức đó, Chi bộ Đảng đã có nghị quyết, Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch chiến lược đề phát triển Trung tâm đúng với mục tiêu đề ra xuất phát từ chương trình hành động cụ thể như: Nâng cao ý thức trách nhiệm của viên chức đối với nhiệm vụ được giao. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để viên chức thực thi công vụ có hiệu quả. Phân công công việc cho viên chức phải phù hợp, nhất là về địa bàn giảng dạy. Tăng cường công tác phối kết hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chức năng của huyện. Kết hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng trong và ngoài Trung tâm có giải pháp phù hợp và kịp thời trong từng lĩnh vực quản lý, giáo dục và đào tạo. Kịp thời tham mưu với công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp lãnh đạo, quản lý trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Trung tâm. Bám sát nghị quyết Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về công tác giáo dục đào tạo, thực hiện nghiêm túc hướng dẫn chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học. Từng bước bổ sung những thiết bị tiên tiến, phù hợp; kịp thời sửa chữa, chống xuống cấp về cơ sở vật chất, thiết bị. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan theo quy định hiện hành. Chỉ đạo sát sao công tác của các tổ chức đoàn thể trong Trung tâm, xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết theo từng tháng, từng giai đoạn, từng năm và nhiều năm.

Nhiệm vụ cụ thể

Ban Giám đốc đã xây dựng một số nhiệm vụ cụ thể để phát triển Trung tâm trong giai đoạn tiếp theo:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai Kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; thực hiện có hiệu quả mục tiêu Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; đổi mới công tác quản lý, tăng cường nề nếp, kỉ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

Thứ hai, nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp, đa dạng hóa các chương trình, nội dung và hình thức tổ chức dạy học, chú trọng phát triển các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn; tiếp tục mở rộng dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề, tổ chức giáo dục khởi nghiệp, góp phần phân luồng học sinh sau THCS. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống; tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực người học.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác truyền thông, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện GDĐT.

Thứ tư, đổi mới nội dung cơ bản của công tác hướng nghiệp, tiếp tục rà soát chương trình dạy nghề phổ thông để lựa chọn, bổ sung các chương trình dạy nghề đáp ứng với yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy học của Trung tâm.

Thứ năm, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Thứ sáu, cùng với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn cấp huyện thực hiện tốt Đề án Đào tạo nghề và giải quyết việc làm, Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020; Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề đến năm 2020 và định hướng phát triển đến 2025 và Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Nam Trực.

IMG_20191121_201857

         ( Hiệu quả của quá trình giáo dục và đào tạo chính là nguồn nhân lực mới đáp ứng với yêu cầu mới của xã hội)

          Có thể nói, sau một chặng đường chưa dài của lộ trình sáp nhập với điều kiện có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn, đặc biệt là trong điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn, sự biến động về công tác tổ chức của Trung tâm do mới sáp nhập. Tuy vậy, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, các ngành với nỗ lực phấn đấu của tập thể viên chức Trung tâm nên đã đạt được một số kết quả nhất định trên các mặt hoạt động. Đã tiếp tục hưởng ứng và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của ngành mà trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện Nam Trực hứa hẹn sẽ trở thành một điểm sáng của phong trào giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định, đáp ứng với sự đổi mới của ngành GD&ĐT.

Ban biên tập phòng GD&ĐT Nam Trực