Thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2019-2020

Loại  văn bản  Thông báo kết quả
 Trích yếu

Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2019-2020

 Ngày ban hành   25/5/2018
 Ngày hiệu lực  25/5/2018
 Người ký  Nguyễn Mạnh Hưng - Phó trưởng phòng
 Cơ quan ban hành          Phòng GD&ĐT Nam Trực
 Xem văn bản đính kèm                         1.  BẢNG ĐIỂM KHẢO SÁT NĂNG LỰC XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6 - TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN NĂM HỌC 2018-2019 

2. CÔNG VĂN SỐ 99/PGDĐT VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN NĂM HỌC 2019-2020

 

3. KẾT QUẢ HỒ SƠ CỦA 17 THÍ SINH CÙNG ĐẠT 13,25 ĐIỂM BÀI KHẢO XÁT NĂNG LỰC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6-THCS NGUYỄN HIỀN NĂM HỌC 2018-2019