Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực làm việc với lãnh đạo các trường trung học cơ sở về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

            Năm học 2018-2019 đã đi qua ba phần tư chặng đường. Để kiểm điểm lại những việc đã làm được và những khó khăn bất cập khi triển khai hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm học đã đề ra với cấp học THCS, ngày 02/4/2019 lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức buổi làm việc với các nhà trường THCS trong huyện. Về dự hội nghị có thầy Đoàn Quang Vụ - Huyện uỷ viên - Trưởng phòng GD&ĐT huyện, các thầy cô lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, các thầy cô là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường THCS trong toàn huyện. 

           Buổi làm việc đi sâu vào việc đánh giá các công việc đã đạt được của bậc học so với mục tiêu và kế hoạch đã đề ra từ đầu năm học, đồng thời xác định rõ những chỉ tiêu và công việc sẽ phải hoàn thành trong giai đoạn 4 của năm học này để tiến tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018-2019.

           Sau phần khai mạc và ý kiến chỉ đạo chung của thầy Đoàn Quang Vụ về nội dung buổi họp là ý kiến đánh giá sơ kết công tác của bậc học. Các thành viên tham gia buổi làm việc đã tiến hành hội thảo theo 4 nội dung cơ bản: Đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được; tìm ra nguyên nhân cơ bản; xác định rõ chỉ tiêu cụ thể và kế hoạch thực hiện; việc tăng cường công tác quản lý của lãnh đạo các trường. Ý kiến phát biểu của tất cả các trường đều thống nhất chung quan điểm: Ba giai đoạn qua có rất nhiều việc mà ngành đã làm được và vẫn còn những bất cập cần giải quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm học, góp phần hoàn thành công tác Nông thôn mới của huyện. Riêng về chuyên môn: từng nhà trường đã có đánh giá rất chi tiết về thực trạng công tác dạy và học, hiệu quả đã đạt được, xây dựng rõ chỉ tiêu giải pháp cụ thể của các trường từ nay đến hết năm học, đặc biệt là chỉ tiêu tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019 và thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020. 

          Sau khi nghe đại biểu của các nhà trường phát biểu ý kiến, thầy Trưởng phòng GD&ĐT huyện đã có ý kiến kết luận về những việc cần làm ngay để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học, bao gồm:

        Một là: Các nhà trường cần tăng cường các giải pháp để phòng chống dịch bệnh mùa hè;

        Hai là: Chú trọng tới công tác xây dựng, tôn tạo, bảo vệ môi trường trên mọi phương diện để nâng cao hiệu quả giáo dục, hướng tới nâng cao các tiêu chí về Nông thôn mới của huyện;

        Ba là: Nâng cao kỷ cương, nề nếp, trách nhiệm công vụ của quản lý các nhà trường, đặc biệt là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên và cán bộ nhân viên nhà trường; 

        Bốn là: Quản lý các nhà trường cần quan tâm tới công tác quản lý và giáo dục học sinh, đặc biệt là rèn phẩm chất đạo đức và các kỹ năng sống, việc tự rèn, tự quản, tự bảo vệ;

        Năm là: Tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của quản lý và giáo viên để tự hoàn thiện các kỹ năng, chuẩn bị vốn kiến thức, chủ động lắng nghe, đón nhận và giải quyết các tình huống thực tiễn nhanh nhất, đúng nhất;

        Sáu là: Toàn ngành xây dựng phong cách và kỹ năng ứng xử phù hợp với phẩm chất nhà giáo, với phong cách của giáo viên Nam Trực;

        Bẩy là: Các cơ sở giáo dục cần quan tâm việc quản lý bán trú, nội trú, thực hiện an toàn thực phẩm tuyệt đối cho thầy và trò;

        Tám là: Lãnh đạo các nhà trường cần bám sát đối tượng quản lý, coi trọng phân công phân nhiệm, việc trực quản lý, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm;

        Chín là: Các trường cần đặc biệt quan tâm tới công tác tuyển sinh đầu cấp, chú ý kế hoạch ôn tập, lưu tâm tới việc định hướng phân luồng học sinh theo nghị quyết của Đảng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

          Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí cởi mở, xây dựng và hiệu quả. 

      Một số hình ảnh buổi làm việc:

0421D6B0-F2D3-4D91-8EE0-B01DB34671DE

(Thầy Đoàn Quang Vụ - Huyện uỷ viên  - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Trực tại buổi làm việc với Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng các trường THCS trong huyện).
3215B91E-68FC-448E-B10C-6D98A25ED8F2

(Thầy Nguyễn Mạnh Hưng - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Trực tại buổi làm việc)

 Nguồn: Ban Biên tập -  Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực