Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018

Số kí hiệu   3718/BGDĐT-GDTrH 

1170/SGDĐT-GDTrH

Loại văn bản  Công văn
 Trích yếu  Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018
 Ngày ban hành  15/8/2017 

14/9/2017

 Ngày hiệu lực   15/8/2017 

14/9/2017

 Người ký   Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng 

  Ngô Vỹ Nông - Phó giám đốc

 Cơ quan ban hành   Bộ GD&ĐT 

  Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định

 Xem văn bản đính kèm    3718-BGDĐT-GDTrH - Huong dan nhiem vu GDTrH nam hoc 2017-2018 

CV 1170 SGDĐT