Thầy Hiệu trưởng Trần Văn Lực và những học sinh đạt kết quả xuất sắc dự thi các trường chuyên THPT

Thầy Hiệu trưởng Trần Văn Lực và những học sinh đạt kết quả xuất sắc dự thi các trường chuyên THPT