Hhọc sinh Trường THCS Nguyễn Hiền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Nam Trực lần thứu XXVI

Hhọc sinh Trường THCS Nguyễn Hiền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Nam Trực lần thứu XXVI