Danh sách học sinh đủ điều kiện dự khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2021-2022

 

STT Nội dung Tải về
1 Danh sách học sinh đủ điều kiện dự khảo sát tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2021-2022. Tải về
2 Biên bản Hội đồng xét hồ sơ vòng 1 tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2021-2022. Tải về