Kết quả điểm thi học sinh giỏi khối 8 cấp huyện năm học 2018-2019

STT Nội dung Tải về
1 Danh sách điểm thi HSG khối 8 cấp huyện môn Toán học Tải về
2 Danh sách điểm thi HSG khối 8 cấp huyện môn Vật Lý Tải về
3 Danh sách điểm thi HSG khối 8 cấp huyện môn Hóa học Tải về
4 Danh sách điểm thi HSG khối 8 cấp huyện môn Ngữ văn Tải về
5 Danh sách điểm thi HSG khối 8 cấp huyện môn Lịch sử Tải về
6 Danh sách điểm thi HSG khối 8 cấp huyện môn Địa lý Tải về
7 Danh sách điểm thi HSG khối 8 cấp huyện môn Tiếng Anh Tải về
8 Danh sách điểm thi HSG khối 8 cấp huyện môn Sinh học Tải về

9

Danh sách điểm thi HSG khối 8 cấp huyện môn Tin học Tải về