Trường THCS Điền Xá huyện Nam Trực tỉnh Nam Định huy động các nguồn lực chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới

https://youtu.be/gaeMF5xm9Jk