Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2021-2022

Trích yếu nội dung Thư Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2021-2022
Ngày ban hành 02/9/2021

Chủ tịch nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Thu-cua-chu-tich-nuoc