Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục Mầm non ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số kí hiệu    28/2016/TT-BGDĐT
Loại văn bản  Thông tư
 Trích yếu

 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục Mầm non ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Ngày ban hành                    30/12/2016
 Ngày hiệu lực  15/02/2017
 Người ký   Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng
 Cơ quan ban hành               Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Xem văn bản đính kèm                           28_2016_TT-BGDDT_16234890