Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT

Số kí hiệu    28/2016/TT-BGDĐT
 Loại văn bản                    Thông tư
 Trích yếu

  Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 Ngày ban hành                   30/12/2016
 Ngày hiệu lực 15/02/2017
 Người ký  Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng
 Cơ quan ban hành               Bộ GD&ĐT
 Xem văn bản đính kèm                           Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT   Công văn 28b/PGDĐT-GDMN