Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch chuyển giáo viên mầm non đang hợp đồng theo Quyết định số 60 trước ngày 31/12/2015 thành viên chưc

Số ký hiệu văn bản  02/TB-HĐ
Ngày ban hành 15/12/2020
Ngày hiệu lực 15/12/2020
Trích yếu nội dung Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch chuyển giáo viên mầm non đang hợp đồng theo Quyết định số 60 trước ngày 31/12/2015  thành viên chưc.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt  Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Thông báo số 02_TB-HĐ Thông báo về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch chuyển giáo viên mầm non đang hợp đồng theo Quyết định số 60 trước ngày 31_12_2015