Thông báo số 39/TB-UBND của UBND huyện Nam Trực về việc tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Số ký hiệu văn bản   39/TB-UBND
Ngày ban hành   07/4/2020
Ngày hiệu lực   07/4/2020
Trích yếu nội dung   Thông báo về việc tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản   Thông báo
Lĩnh vực   Y tế
Người ký duyệt   Lưu Quang Tuyển - Chủ tịch UBND huyện Nam Trực 
Tài liệu đính kèm  Thông báo tập trung cao độ phòng, chống dịch Covid-19