Thông báo số 280/TB-UBND ngày 11/10/2021 của UBND huyện về thời gian làm việc mùa Đông năm 2021

Số ký hiệu văn bản 280/TB-UBND
Ngày ban hành 11/10/2021
Ngày hiệu lực 11/10/2021
Trích yếu nội dung Thông báo thời gian làm việc mùa Đông năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Thông báo thời gian làm việc mùa Đông năm 2021