Thông báo số 04/TB-HĐTDGV ngày 14/10/2021 về việc công nhận kết quả tuyển dụng Giáo viên mầm non huyện Nam Trực năm 2021

Ngày ban hành 14/10/2021
Trích yếu nội dung
Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng Giáo viên mầm non huyện Nam Trực năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm tb 04 hd tuyen gv