Thông báo Kế hoạch kiểm tra, sát hạch, Triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 đối với người dự tuyển làm Giáo viên mầm non huyện Nam Trực năm 2021

Ngày ban hành 01/10/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kế hoạch kiểm tra, sát hạch, Triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2 đối với người dự tuyển làm Giáo viên mầm non huyện Nam Trực năm 2021.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm tb 02 (2)

tb 03.