Thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển, không đủ điều kiện dự tuyển xét chuyển thành viên chức năm 2020

Số ký hiệu văn bản  01/TB-HĐTDGV
Ngày ban hành 15/12/2020
Ngày hiệu lực 15/12/2020
Trích yếu nội dung Thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển, không đủ điều kiện dự tuyển xét chuyển thành viên chức năm 2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt  Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm  Thông báo số 01_TB-HĐTDGV Thông báo danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển, không đủ điều kiện dự tuyển xét chuyển thành viên chức năm 2020