Thông báo của UBND huyện về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020

Thông báo của UBND huyện về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020

.

Số ký hiệu văn bản  218/TB-UBND
Ngày ban hành 30/9/2020
Ngày hiệu lực 30/9/2020
Trích yếu nội dung Thông báo của UBND huyện về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt  Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Thông báo số 218 TB-UBND về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020