Thông báo của UBND huyện về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với giáo viên Mầm non, tiểu học đủ điều kiện dự xét thăng hạng CDNN giáo viên từ hạng III lên hạng II

Số ký hiệu văn bản   02/TB-HĐXTH
Ngày ban hành   21/5/2020
Ngày hiệu lực   21/5/2020
Trích yếu nội dung   Thông báo của UBND huyện về việc tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với giáo viên Mầm non, tiểu học đủ điều kiện dự xét thăng hạng CDNN giáo viên từ hạng III lên hạng II
Hình thức văn bản   Thông báo
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt   Lưu Quang Tuyển - Chủ tịch UBND huyện Nam Trực 
Tài liệu đính kèm   Thông báo kiểm tra, sát hạch thăng hạng CDNN giáo viên

Nội quy thi thăng hạng