Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chương trình giáo dục phổ thông mới huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định

 

Số ký hiệu văn bản   395/QĐ-UBND
Ngày ban hành   03/7/2019
Ngày hiệu lực   03/7/2019
Trích yếu nội dung  Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản   Quyết định
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt  Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND huyện

 Vũ Tiến Duật - Phó chủ tịch UBND huyện

Tài liệu đính kèm Quyết định về việc thành lập BCĐ

Kế hoạch