Quyết định số 616/QĐ-SGDĐT của Sở GD&ĐT về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ngành GD&ĐT Nam Định năm 2019

Số ký hiệu văn bản   616/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành   19/6/2020
Ngày hiệu lực   19/6/2020
Trích yếu nội dung  Công nhận và cấp Giấy chứng nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ngành GD&ĐT Nam Định năm 2019
Hình thức văn bản   Quyết định
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt  Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định
Tài liệu đính kèm  Quyết định 616/QĐ-SGDĐT

 Danh sách SKNN được công nhận