Quyết định số 581/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nam Định về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.

 

Số ký hiệu văn bản 581/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/3/2021
Ngày hiệu lực 15/3/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt KT. CHỦ TỊCH - PHÓ CHỦ TỊCH: Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm QĐ Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

 

kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của UBND TỈNH