Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Số ký hiệu văn bản 2640/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/12/2021
Ngày hiệu lực 07/12/2021
Trích yếu nội dung về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 1_QDFDQTNBGDDTHX2021

2_QTNBGDDTHX2021