NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NAM TRỰC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

          Được sự đồng ý của Thường trực Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện Nam Trực, ngày 23/01/2021 Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021. Về dự Hội nghị có đồng chí Vũ Tiến Duật - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trực, đ/c Đoàn Quang Vụ - HUV - Trưởng phòng GD&ĐT, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT cùng các đồng chí là cán bộ quản lý các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện.

          Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Đoàn Quang Vụ - HUV - Trưởng phòng GD&ĐT, Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Văn Hinh - Phó trưởng phòng GD&ĐT trình bày báo cáo đánh giá nhiệm vụ học kỳ I và những định hướng lớn của toàn ngành phải thực hiện trong học kỳ II để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021. Báo cáo chỉ rõ những việc đã làm được của toàn ngành trong học kỳ I, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong học kỳ II mà toàn ngành phải quyết tâm thực hiện để hoàn thành thắng lợi nhiệm cụ cả năm.

          Phát biểu đóng góp vào bản dự thảo Báo cáo sơ kết, có nhiều ý kiến tham gia tiếp tục nhấn mạnh, làm rõ hơn các nội dung trong báo cáo, đặc biệt là những nhiệm vụ, giải pháp cho học kỳ II năm học 2020-2021 cơ bản sau:

          1. Công tác quản lý điều hành của toàn ngành trong học kỳ để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với các mục tiêu đã đề ra của kế hoạch năm học.

          2. Công tác xã hội hoá và xây dựng trường đạt trường chuẩn Quốc gia, Kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn hướng tới hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao của huyện.

          3. Một số ý kiến đã đi sâu vào những khó khăn trong việc triển khai cơ sở dữ liệu ngành và cải cách hành chính.

        5. Tất cả các ý kiến đều nhất trí cao với việc triển khai của ngành về việc thực hiện chương trình GDPT mới năm 2018.

          6. Một số ý kiến tham luận về công tác dạy thêm, học thêm của các cơ sở giáo dục kết hợp với giáo dục kỹ năng và trải nghiệm cho học sinh.

        7. Việc phân luồng học sinh sau khi học sinh tốt nhiệp THCS và thực hiện thi tuyển sinh vào các trường THPT trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là việc bồi dưỡng học sinh thi vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

            Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Duật - Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ dạy và học của ngành giáo dục và đào tạo huyện trong học kỳ I vừa qua. Để sự nghiệp giáo dục huyện nhà tiếp tục phát triển và có những thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Vũ Tiến Duật đề nghị toàn ngành giáo dục cần tập trung thực hiện những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Hội nghị:

         1. Tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí của giáo dục về Nông thôn mới nâng cao để thực hiện nghị Quyết của Huyện uỷ, trước mắt là đối với 08 xã nằm trong lộ trình xây dựng.

         2. Cần chú ý về cơ chế tổ chức cán bộ, công tác đội ngũ, công tác tài chính theo các văn bản mới từ luật giáo dục đến các văn bản dưới luật để duy trì hiệu quả giáo dục.

          3. Sang học kỳ II năm học này sẽ còn nhiều khó khăn về công tác tài chính, về chế độ chính sách và các nguồn lực hỗ trợ giáo dục đòi hỏi sự cố gắng của mỗi nhà trường.

          3. Với tinh thần của Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII sẽ có nhiều thay đổi, cần sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, ngành giáo dục cần nắm bắt thời cơ để đổi mới, trước hết là tiếp cận đề án chuyển đổi công nghệ số, về xây dựng mô hình trường học thông minh để thực hiện các hoạt động giáo dục.

          4. Các cơ sở giáo dục và toàn ngành cần định vị lại vị trí để có những bước triển khai kế hoạch phát triển phù hợp với tình hình mới. Trong đó cần chú ý về công tác quy hoạch cần thực hiện thật tốt và chỉ hiệu chỉnh cho phù hợp với văn bản mới, ngành giáo dục cần phối hợp với Phòng kinh tế và cơ sở hạ tầng để thực hiện kế hoạch cụ thể cho từng địa phương.

          5. Phòng GD&ĐT cần tham mưu cho Huyện uỷ xây dựng nghị Quyết mới về Giáo dục huyện nhà để sát với thực tiễn và có đủ tầm nhìn chiến lược cho các năm tiếp theo, cần khảo sát tỷ mỉ từ cơ sở vật chất đến đội ngũ và thực trạng các hoạt động giáo dục để khi ra đời nghị quyết đi vào lòng dân.

           6. Toàn ngành cần chú ý đặc biệt tới chất lượng học sinh giỏi và công tác tuyển sinh vào THPT, đây là hiệu quả của quá trình giáo dục Nam Trực.
          Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo huyện, đồng chí Đoàn Quang Vụ hứa toàn ngành sẽ thực hiện thật tốt các Nghị quyết của các cấp uỷ đảng, xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược của toàn ngành. Căn cứ vào thực tế toàn ngành và các văn bản mới để hiệu chỉnh lại kế hoạch. Đối với nhiệm vụ học kỳ II, đồng chí Trưởng phòng nhấn mạnh các trường cần đặc biệt chú ý các nội dung trọng tâm sau:

            1. Lựa chọn sách giáo khoa mới cho lớp 1, 2 và lớp 6. Cần chú ý kèm theo là các học liệu và nguồn lực mua sắm trang bị, các điều kiện thực hiện chương trình.

           2. Việc tham mưu nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng với yêu cầu mới cần bám sát vào nhiệm vụ và chức năng của ngành, nắm vững các văn bản quy định.

          3. Các trường cần chú ý lộ trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo kế hoạch chung của toàn ngành để đảm bảo lộ trình và quyền lợi cho người học.

           4. Toàn ngành sẽ tập trung chỉ đạo lấy ý kiến tham mưu từ cơ sở để xây dựng Nghị quyết về phát triển giáo dục Nam Trực trong tình hình mới.

           5. Về công tác dạy thêm học cần rà soát và có sự quản lý chặt chẽ để vừa ổn định chất lượng giáo dục vừa trách quá tải với học sinh, đúng với các quy định hiện hành.

          6. Về cải cách hành chính, ngành sẽ tham mưu với UBND huyện và các đơn vị đối tác để triển khai kịp thời, đồng bộ tới các trường.

           7. Về công tác tuyển sinh sẽ tập trung vào chất lượng đại trà, và mũi nhọn trên tinh thần giáo dục toàn diện.

           8. Các trường cần chú ý hơn công tác phân luồng để giải quyết số lượng học sinh học nghề và đi học trung học chuyên nghiệp theo đúng nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

          Tiếp theo chương trình Hội nghị là phần chia tay, tri ân các đồng chí nguyên là CBQL nghỉ chế độ BHXH năm 2020. Đồng chí Đoàn Quang Vụ xúc động, cảm ơn những đóng góp, công sức mà các đồng chí nguyên là CBQL đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục huyện nhà. Thành quả ngày hôm nay có được có một phần không nhỏ công sức của các đồng chí. Các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, là tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo và học tập.

           Tại Hội nghị cũng đã chúc mừng 03 đồng chí CBQL được bổ nhiệm năm 2020 và 03 đồng chí chuyển công tác sang lĩnh vực mới. Đồng chí Trưởng phòng hi vọng, các đồng chí CBQL sẽ dùng cái tâm, cái tầm của mình để cùng nhau phát triển cho sự nghiệp trồng người của huyện Nam Trực.

              Sau một buổi sáng làm việc tích cực, Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

( Một số hình ảnh tiêu biểu tại Hội nghị)

đồng chí Duật

(Đ/c Vũ Tiến Duật - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trực phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

đồng chí Vụ

(Đ/c Đoàn Quang Vụ - HUV - Trưởng phòng GD&ĐT khai mạc Hội nghị sơ kết)

đồng chí Hinh

(Đ/c Trần Văn Hinh - Phó trưởng phòng GD&ĐT trình bày báo cáo Sơ kết học kì I và nhiệm vụ trong học kì II)

đồng chí Hưng

(Đ/c Nguyễn Mạnh Hưng - Phó trưởng phòng GD&ĐT điều hành tham luận của các cơ sở giáo dục)

d33a70bd9f536f0d3642

(Các đồng chí CBQL tham luận tại Hội nghị)

8a90f0021fecefb2b6fd

(Các đồng chí CBQL tham luận tại Hội nghị)

f83157bab854480a1145

 (Các đồng chí CBQL tham luận tại Hội nghị)

bc870e11e1ff11a148ee

 (Các đồng chí CBQL tham luận tại Hội nghị)

05d34561478cb7d2ee9d

 (Chia tay các đồng chí cán bộ quản lý nghỉ chế độ BHXH)

791a0aab0846f818a157

 (Chia tay các đồng chí cán bộ quản lý nghỉ chế độ BHXH)

c33fb390b17d4123186c

 (Chia tay các đồng chí cán bộ quản lý nghỉ chế độ BHXH)

b6f312adad475d190456

(Chúc mừng các đồng chí CBQL bổ nhiệm mới và các đồng chí chuyển công tác)

Nguồn: Ban biên tập Phòng GD&ĐT