Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực tích cực đổi mới Phương pháp dạy học

https://youtu.be/Bgxqv3WmBDg

Nguồn: Ban biên tập Phòng GDĐT huyện Nam Trực