PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM TRỰC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THCS NĂM HỌC 2020-2021

          Thực hiện kế hoạch của phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Nam Trực với tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy theo thông tư 22 của Bộ GD&ĐT quy định về hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Cuộc thi diễn ra trong tháng 10 và tháng 11/2020 tại 5 miền trong huyện. Với mục tiêu cơ bản là:

          - Tuyển chọn công nhận và suy tôn giáo viên dạy giỏi cấp THCS, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệp về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới;

          - Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua Hội thi, các cơ sở giáo dục phát triển, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành;

          - Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, bổ sung đội ngũ giáo viên cốt cán, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

          Ban tổ chức hội thi cũng đã đặt ra các yêu cầu cơ bản đối với các Thầy cô tham dự đó là:

          - Hội thi được tổ chức theo môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông;

          - Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

          Về môn thi, nội dung thi và hình thức thi gồm các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Sinh học và Lịch sử. với nội dung và hình thức thi gồm 2 phần: Thi thực hành tiết dạy theo chương trình chuẩn của khối lớp 7,8 thuộc tuần 13,14,15 học kỳ I năm học 2020-2021 do Ban tổ chức chọn. Mỗi giáo viên dự thi sau khi bốc thăm lớp dạy được cung cấp thông tin về lớp học và được tiếp xúc với học sinh trước 15 phút dưới sự giám sát của Ban tổ chức Hội thi. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với học sinh, giáo viên không được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan tới bài học, nếu Ban tổ chức phát hiện giáo viên vi phạm, giáo viên sẽ bị hủy bỏ kết quả của phần thi và bị áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định. Nội dung thứ hai là: Thuyết trình về nội dung tiết dạy thực hành và trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

          Tổng số Giáo viên dự thi: 68 thầy cô. Trong đó nữ: 62 chiếm 91,2 %; Giáo viên nam 6 Thầy cô. Người cao tuổi nhất : sinh năm 1975 (45 tuổi), người ít tuổi nhất sinh năm 1994 (26 tuổi). Về tuổi nghề: Dưới 5 năm có giáo viên đạt 7,4 %, từ 5 đến 10 năm có 54 giáo viên đạt 79,4 %, từ 11 năm công tác trở lên: 9 giáo viên đạt 13,2 %

          Về kết quả hội thi:Tổng số có 68 giáo viên tham gia thi giảng: Trong đó Môn Ngữ văn 18; Toán 19; Tiếng Anh 14; Sinh học 14; Lịch sử 3 trong đó Loại Giỏi:  67 giờ đạt 98,5 %; Loại Khá: 1 giờ đạt 1,5 %,  Không có giờ loại trung bình và loại yếu:

          Trong báo cáo tổng kết hội thi, ban tổ chức cũng đã nghiêm túc đánh giá những ưu điểm, những tồn tại bất cập cần khắc phục, những mô hình tiết dạy hay cần triển khai diện rộng, cụ thể như sau:         

          Về ưu điểm: 

          - Nội dung và chất lượng giờ dạy đảm bảo đầy đủ kiến thức cơ bản, phù hợp với phương pháp bộ môn; phát huy hiệu quả các phương tiện dạy học.

          - Việc đổi mới phương pháp ngày càng hoàn thiện và nhuần nhuyễn hơn.

          - Phương tiện hiện đại hỗ trợ cho bài giảng được sử dụng thành thạo, thuần thục và hợp lý.

          - Các giờ dạy đều bán sát Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường trung học.

          - Giáo viên đã có kế hoạch và tài liệu dạy học chu đáo.

          - Nội dung kiến thức đã được xây dựng theo các chuyên đề, theo hướng tích hợp, nhằm đạt được mục tiêu và phù hợp với điều kiện nhà trường và học sinh.

          - Nội dung kiến thức các bài dạy đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng.

          - Tác phong sư phạm đĩnh đạc, làm chủ được kiến thức của bài dạy.

          - 100% giáo viên sử dụng thiết bị dạy học hiện đại để tổ chức các hoạt động của học sinh nhằm truyền đạt, mở rộng kiến thức một cách phong phú.

          - Các phương thức và mức độ kiểm tra đánh giá trong bài học phong phú.

          - Hệ thống câu hỏi thảo luận theo tổ nhóm đã có tác dụng kích thích kỹ năng làm việc tập thể của học sinh, tổng hợp được kiến thức của nhiều học sinh, khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập

          - Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của học sinh rất tốt (trong giờ dạy 100% học sinh được phát biểu ý kiến của mình).

          - Giáo viên nắm chắc nội dung các văn bản hướng dẫn giảng dạy của các cấp.

          - Đa số giáo viên đã tích cực trong đổi mới phương pháp giảng dạy giúp học sinh tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức.

          Về tồn tại:

          - Một số giờ về đổi mới Phương pháp giáo dục chưa rõ nét, còn sử dụng phương pháp cũ.

          - Thảo luận nhóm còn hình thức, gò bó, chưa chú ý đều các đối tượng.

          - Khai thác mở rộng kiến thức còn hạn chế chưa tạo điều kiện cho học sinh khá giỏi phát huy năng lực của mình.

          - Chưa khai thác, phát huy phương tiện dạy học. Sử dụng công nghệ tin học còn hạn chế.

          - Dạy học theo chuỗi còn rời rạc, chưa liên kết giữa các chuỗi. Đặc biệt là mở rộng và khai thác kiến thức…

          - Một số tiết sử dụng phương tiện dạy học hiện đại song chưa thật khoa học và hiệu quả: Đưa slide trình chiếu không tương ứng với nội dung bài, không cho lặn tư liệu trình chiếu khi không khai thác đến nữa làm mất sự tập trung của học sinh; Sử dụng giấy cho học sinh ghi kết quả thảo luận sau đó dán trên bảng để xử lí kết quả nhưng tính khoa học không có vì học sinh ở dưới không quan sát.

          - Một số biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập chưa thực sự hiệu quả. 

          - Còn nhiều giờ dạy giáo viên chưa truyền tải hết nội dung bài học, câu hỏi vụn vặt, không rõ ý, chưa chú ý rèn học sinh trong khi thực hành.

          - Một số giờ dạy giáo viên phân bổ thời gian không hợp lí nên thiếu thời gian.

          - Chương trình tiếng Anh hệ 10 năm được xây dựng theo đường hướng giao tiếp. Nội dung cốt lõi của môn học giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực giao tiếp thông qua rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp).Tuy nhiên một số giờ còn thiên về dạy ngữ pháp chưa chú trọng dạy kỹ năng dẫn đến năng lực giao tiếp của học sinh còn rất hạn chế.

          Về nội dung và chất lượng giờ thuyết trình:

          - Tổng số: 68 giáo viên tham gia thi giảng: Trong đó Môn Ngữ văn 18; Toán 19; Tiếng Anh 14; Sinh học 14; Lịch sử 3, trong đó: Bài thuyết trình đạt 7,0 điểm trở lên: 68 bài đạt 100 %; Bài thuyết trình đạt dưới 7,0 điểm: 0

          Đánh giá ưu điểm:  

          - Trong thời gian diễn ra việc thể hiện bài thuyết trình các đồng chí đã phối hợp nhịp nhàng giữa phần trình bày và các thiết bị đồ dùng phục vụ bài dạy và  làm nổi bật những kiến thức cần trang bi cho bài dạy trên lớp.

          - Hầu hết các đồng chí đã trả lời được các câu hỏi mà Ban giám khảo đặt ra, phần trả lời thể hiên các đồng chí đã nghiên cứu kỹ bài dạy cũng như các kiến thức có liên quan tới việc hướng dẫn học sinh tự học để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn.

          - Trong đợt Hội thi lần này phương tiện đã được cải tiến rất nhiều một trăm phần trăm giờ dạy có sử dụng trình chiếu để hỗ trợ bài dạy mang lại hiệu quả nhiều camera rất rõ nét khi chiếu lên học sinh theo dõi kết quả của bài.

          - Trình độ sử dụng máy tính đã được nâng lên rõ nét nhiều đồng chí đã biết khai thác mạng để lấy tư liệu cho bản thân phục vụ giờ dạy căn chỉnh được các màu, ô chữ trong bài dạy.

           - Hầu hết các giờ các đồng chí đều sử dụng tốt phương tiện dạy học áp dụng trong giờ dạy.  

          - Chuẩn bị nội dung trình bày kĩ càng, tác phong tự tin đĩnh đạc, ngôn ngữ sử dụng trong sáng.

          - Việc phối kết hợp và sử dụng phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin khi trình bày khá hợp lí.

          - Giáo viên trả lời được đa số câu hỏi của Ban giám khảo. Giáo viên có hiểu biết về luật giáo dục, vững về chuyên môn, hiểu được việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh (THCS Nam Điền, THCS Nam Cường, THCS Bình Minh, Nam Hồng, Nguyễn Hiền, Đồng Sơn).

          Những tồn tại:

          - Câu trả lời của một số đồng chí chưa thật thỏa đáng yêu cầu của Ban giám khảo.

          - Nhiều giáo viên còn thiên về đọc nội dung thể hiện qua các trang trình chiếu nên thiếu đi sức lôi cuốn và thuyết phục người nghe.

          - Trả lời câu hỏi của Ban giám khảo nêu ra còn lúng túng, thiếu linh hoạt. (Nam Hùng, Nam Thanh, Nam Giang, Nam Hải..)

          - Còn có giáo viên lúng túng khi sử dụng phương tiện trình chiếu. (Hồng Quang, Nam Cường, Nam Lợi)

          Kết quả chung toàn đoàn và cá nhân đã được Ban tổ chức thông báo, tuyên dương, khen thưởng với 3 giải nhất toàn đoàn dành cho các trường: THCS Nam Hồng, Điền Xá, Bình Minh; 3 giải 3 toàn đoàn gồm các trường: THCS Đồng Sơn, Nam Cường, Nguyễn Hiền; 3 giải ba toàn đoàn dành cho các trường: Nam Hoa, Nam Toàn, Nam Tiến.

          Ngày 16 tháng 12 năm 2020, Ban tổ chức cuộc thi đã mở hội nghị tổng kết để đánh giá nghiêm túc các vấn đề về chuyên môn và cách tổ chức với đại diện các nhà trường và giáo viên tham gia hội thi. Hội nghị đã nhất trí với đánh giá chung:

          Thứ nhất, về công tác chỉ đạo của phòng giáo dục: nhanh chóng, khoa học, hiệu quả, thường xuyên nắm bắt tình hình tốt, chỉ đạo sát sao từ cấp trường đến cấp huyện.

          Thứ hai, Sự triển khai của các nhà trường: nghiêm túc, tích cực, bị chu, đặc biệt là các trường THCS Điền Xá, Nam Cường, Nam Hồng, Đồng Sơn, Nam Tiến nơi đặt hội thi theo miền. Tuy vậy một số nhà trường công tác chỉ đạo của BGH và tổ chuyên môn chưa thực sự sâu sát, nên một số tiết dạy cấp huyện chưa bám sát tinh thần hội thi.

          Thứ ba, đối với giáo viên dự thi: ý thức, trách nhiệm, hăng say chuyên.

          Trong phát biểu kết luận cuộc thi, lãnh đạo ngành GD&ĐT đã kết luận cụ thể:

          - Quá trình diễn ra hội thi thực sự là một đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng trong toàn ngành, tiếp cận hướng đổi mới giáo dục trong thời kì hiện nay.

          - Qua hội thi đã nâng cao năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học môn học góp phần xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi cơ sở giáo dục, tăng cường năng lực quản trị của các cơ sở giáo dục.

          - Tích cực đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phát triển năng lực học sinh.

          - Hội thi cũng là dịp để giáo viên thể hiện năng lực xử lý tình huống sư phạm, năng lực tổ chức dạy học, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức môn học, kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn, năng lực tiến hành thí nghiệm thực hành giải quyết vấn đề..., học tập trao đổi về kinh nghiệm giảng dạy; tổ chức lớp học; nâng cao năng lực tự học và sáng tạo trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

          - Lãnh đạo phòng GD&ĐT nhiệt liệt biểu dương thành tích của các tập thể và cá nhân đã đạt được. yêu cầu các nhà trường và các tổ chuyên môn tiếp tục bồi dưỡng và tăng cường sinh hoạt chuyên môn để duy trì chuỗi các hoạt động, tạo thành thói quen đổi mới trong từng bài, từng chuyên đề dạy và học để nâng cao chất lượng và hiều quả giáo dục.

          Sau một tháng triển khai tích cực, hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2020-2021 của huyện Nam Trực đã thành công tốt đẹp.

 Một số hình ảnh tổng kết Hội thi

ảnh 1

.

ảnh Hinh

.

anh 3

 

Nguồn: Ban biên tập Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực