Phòng GD&ĐT Nam Trực tổ chức lớp tập huấn cho kế toán các trường Tiểu học, THCS về thay đổi chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 và phần mềm quản lý công sản

          Thực hiện Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc thay đổi chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp. Được sự nhất trí của UBND huyện, từ ngày 30/5 đến ngày 01/6/2016 Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ VCS Việt Nam tổ chức triển khai phần mềm Quản lý công sản và nâng cấp phần mềm Kế toán HCSN cho các trường Tiểu học, THCS trong huyện.

IMG_20190530_080611

.

IMG_20190530_080855

          Về dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Đoàn Quang Vụ, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực cùng các đồng chí trong bộ phận Tài vụ và 51 đồng chí Kế toán các trường Tiểu Học, THCS. Đồng chí Đoàn Quang Vụ uỷ quyền giao cho đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Kế toán trưởng trực tiếp phụ trách, quán triệt tinh thần lớp tập huấn và phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu Công nghệ VCS Việt Nam tổ chức theo đúng kế hoạch.

          Trong thời gian 3 ngày, các đồng chí kế toán các trường đã được đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ VCS Việt Nam truyền đạt những nội dung trong phần mềm Quản lý công sản, hướng dẫn nhập tăng giảm tài sản, lập báo cáo và quản lý tài sản trong cơ quan hành chính sự nghiệp, giải đáp các vướng mắc trong quá trình hạch toán, lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán,... Tại lớp tập huấn các đồng chí kế toán đánh giá rất cao tính hiệu quả và tiện ích của phần mềm đem lại, đáp ứng theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

IMG_20190530_090804

.

IMG_20190530_092203

.

IMG_20190530_080646

.

IMG_20190530_080833

          Lớp tập huấn nhằm giúp các nhà trường nâng cao năng lực quản lý tài chính theo đúng các quy định và các văn bản mới của Bộ tài chính, đồng thời góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định pháp luật.

Ban Biên tập: Phòng GD&ĐT Nam Trực