Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Số ký hiệu văn bản   30/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành   05/3/2020
Ngày hiệu lực   05/3/2020
Trích yếu nội dung   Nghị định về công tác văn thư
Hình thức văn bản   Nghị định
Lĩnh vực   Văn thư - Lưu trữ
Người ký duyệt   Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Tài liệu đính kèm   Nghị định 30/2020/NĐ-CP