Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực tham mưu, triển khai thực hiện các Nghị quyết về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo

          Nhiệm kỳ vừa qua (2015-2020), có thể nói là một nhiệm kỳ với sự thay đổi toàn diện của Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nói chung và phong trào giáo dục huyện Nam Trực nói riêng. Cùng với các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành về công tác GD&ĐT, là các Nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Nam Định, của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũng như của ngành GD&ĐT. Đặc biệt với sự quan tâm phát triển sự nghiệp trồng người trên quê hương đất học, Huyện ủy Nam Trực đã ban hành Kết luận số 01-KL/HU ngày 16/10/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện (khóa XXIV) về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực giai đoạn 2015-2020. Kết luận trên đã trở thành kim chỉ nam để ngành GD&ĐT huyện tích cực tham mưu và xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện. Được sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành và sự ủng hộ của người dân, ngành GD&ĐT đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ.

          Về công tác quy hoạch sắp xếp lại hệ thống trường lớp:

          Năm 2015 toàn huyện có 100 trường học (gồm 33 trường Mầm non, 33 trường Tiểu học, 28 trường THCS, 06 trường THPT); nhiều xã, thị trấn có nhiều trường học cùng cấp. Thực hiện Nghị quyết của Đảng, Phòng GD&ĐT đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng và triển khai Đề án sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện còn 67 trường học (gồm 20 trường Mầm non, 20 trường Tiểu học, 21 trường THCS, 06 trường THPT), 01 Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc huyện và 20 Trung tâm học tập cộng đồng đặt tại các xã, thị trấn. So với trước năm 2015 đã giảm 33 trường (13 trường mầm non, 13 trường tiểu học, 07 trường THCS); giảm 02 trung tâm GDTX và dạy nghề; giảm 26 điểm trường (19 điểm trường Mầm non, 02 điểm trường Tiểu học, 05 điểm trường THCS). Hiện nay 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đảm bảo chỉ có 01 trường Mầm non, 01 trường Tiểu học và 01 trường THCS, hoàn thành thắng lợi Kết luận số 01-KL/HU ngày 16/10/2015 của BCH Đảng bộ huyện, Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 26/7/2018 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 19NQ/TW của BCH TƯ Đảng khóa XII về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập.

          Việc thực hiện tốt sáp nhập các trường góp phần tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp với điều kiện giáo dục mới, được các cấp các ngành trong Tỉnh đánh giá cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Cùng với công tác quy hoạch các nhà trường, công tác luân chuyển, điều động và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hệ thống cán bộ quản lý các nhà trường được thực hiện nghiêm túc, thấu tình đạt lý đúng với quy trình của Nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ vừa qua toàn ngành đã bổ nhiệm mới: 03 đồng chí Hiệu trưởng, 10 đồng chí Phó hiệu trưởng, bổ nhiệm lại 182 đồng chí, luân chuyển 19 cán bộ quản lý theo Nghị quyết của Đảng.

          Cùng với việc sáp nhập trường lớp, Ngành Giáo dục huyện đã sớm tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Đề án quy hoạch hệ thống trường lớp đến năm 2025 và những năm tiếp theo, qua đó huyện Nam Trực cũng là đơn vị đầu tiên của Tỉnh hoàn thành Đề án này. Việc sớm hoàn thiện Đề án quy hoạch hệ thống trường lớp cùng với triển khai tốt Đề án về tăng cường cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2016-2020, Ngành Giáo dục Nam Trực đã nhận được sự đầu tư lớn, có chất lượng từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng cơ sở trường lớp và các điều kiện cho giáo dục. Trong nhiệm kỳ vừa qua toàn ngành đã đưa vào hoạt động 10 điểm trường học mới, xây mới 255 phòng học, 13 phòng chức năng, 24 nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh, 10 nhà bếp, 4 nhà đa năng và 13 thư viện xanh, vườn cổ tích, ước tính tổng kinh phí đầu tư là 235 tỷ đồng, trong đó khoảng 160 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và 75 tỷ đồng từ các nguồn xã hội hóa.

Untitled

(Các công trình đang thi công)

107149889_1667011793452351_5323112570479182107_n

.

106531316_3098355803543266_8271754556114718361_n

(Thư viện xanh trường THCS Điền Xá)

          Song song với việc tăng cường cơ sở vật chất, Ngành GD&ĐT đã quyết liệt chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và 04/06 trường THPT đã đạt chuẩn Quốc gia. Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường Xanh-sạch-đẹp-An toàn đã tạo điều kiện tốt hơn cho việc dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đồng thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng NTM của các xã, thị trấn và của huyện năm 2018.

73482817_268705611061239_4371176409862951458_n

          Việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa trong toàn ngành đã thực hiện tốt, rõ lộ trình đáp ứng yêu cầu của giáo dục hiện đại, phù hợp với điều kiện mới trong quá trình hội nhập và phát triển. Việc dịch chuyển từ chú trọng dạy chữ sang chú trọng dạy người và rèn các kỹ năng sống cho trẻ được quan tâm. Việc tiếp cận và triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới và thay sách giáo khoa được triển khai đồng bộ theo đúng các Nghị quyết đã ban hành. 100% các nhà trường đã chuẩn bị tốt các điều kiện về con người và cơ sở vất chất để thực hiện từ năm 2021. Việc tham gia lựa chọn bộ sách hợp lý với điều kiện địa phương cũng đã thực hiện xong, việc tập huấn cán bộ giáo viên đã và đang được thực hiện đồng bộ trong toàn ngành.

Untitled1

(Học sinh trải nghiệm ở câu lạc bộ STEM)

Untitled2

(Học sinh trải nghiệm ở Đền Quan Trạng)

Untitled3

(Học sinh được trải nghiệm ở hoạt động múa rối nước truyền thống)

Untitled4

(Công tác phối hợp tuyên truyền An toàn giao thông trường học)

          Công tác giáo dục toàn diện và đào tạo học sinh giỏi được Ngành Giáo dục huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt; do đó, chất lượng luôn được giữ vững và nâng cao, đảm bảo thực chất, vững chắc, đồng đều ở các cấp học, bậc học và luôn đứng trong tốp dẫn đầu của tỉnh, điểm sàn thi vào các trường THPT huyện Nam Trực luôn là đơn vị nằm trong tốp đầu của Tỉnh, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trở thành niềm tự hào của giáo dục Nam Trực với ba năm liên tiếp từ 2016-2018 đứng thứ nhất tỉnh và 2 năm xếp nhì Tỉnh.

FB_IMG_1594027664959.

FB_IMG_1594027673614

          Công tác chỉ đạo phổ cập giáo dục được Ngành Giáo dục quan tâm chỉ đạo quyết liệt. 100% số xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 với chất lượng các tiêu chí được nâng lên so với năm học trước. Giáo dục Trung học cơ sở đã huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Tốt nghiệp THCS đạt 99% trở lên, trong đó có 95% số học sinh đã tốt nghiệp THCS tiếp tục theo học THPT, học nghề ở các loại hình. Việc quản lý, duy trì học sinh được thực hiện khá tốt, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng các tiêu chí phổ cập trung học cơ sở trên toàn huyện.

          Với nhận thức sâu sắc rằng, Giáo dục và Đào tạo là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện và hoàn thành tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn các xã. Để đạt mục tiêu trên, thời gian tới ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Trực tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản được nêu rõ trong nhiệm kỳ sắp tới cần chỉ đạo thực hiện:

          Một là: Tiếp tục triển khai, thực hiện toàn diện các nội dung trong Kết luận số 01-NQ/HU ngày 16/10/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện; tiếp tục xây dựng các nghị quyết chuyên đề để tạo sự chủ động tích cực của toàn ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm và trong cả nhiệm kỳ; tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và người dân, tạo sự đồng thuận cao trong phát triển sự nghiệp giáo dục.

          Hai là: Tập trung nguồn lực để triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới và thay sách giáo khoa từ năm 2021.

          Ba là: Duy trì vững chắc chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo sự đồng đều giữa các nhà trường và tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

          Bốn là: Huy động mạnh mẽ các nguồn lực để đầu tư, xây dựng hệ thống trường lớp theo yêu cầu trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục, trường chuẩn quốc gia, trường chuẩn Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.

          Nhiệm vụ phía trước của ngành GD&ĐT Nam Trực còn rất nhiều khó khăn, đòi hỏi phải nỗ lực không ngừng, phấn đấu liên tục mới có thể hoàn thành những nhiệm vụ lớn hơn, quan trọng hơn trong những năm tới đây. Để đạt được các mục tiêu đề ra cho toàn ngành, ngoài những nỗ lực sẵn có, rất cần sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, các địa phương; sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân, đó là những điểm tựa vững chắc để ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục tự tin, tiến bước mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

          Với tinh thần đoàn kết đổi mới và sáng tạo của một tập thể đã có truyền thống từ nhiều năm qua, toàn ngành GD&ĐT Nam Trực đang tưng bừng khí thế thi đua lập thành xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Nam Trực lần thứ XXVI với một quyết tâm mới và những khởi sắc mới.

Nguồn: Ban biên tập Phòng GD&ĐT Nam Trực