Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực được vinh danh tại hội nghị sơ kết 6 tháng cuối năm của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định

        Theo công văn số 760/SGDĐT-VP ngày 03/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ngày 22/6/2020 tại hội nghị sơ kết 6 tháng cuối năm của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nam Định, Sở GD&ĐT đã tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích suất xắc trong thời gian vừa qua. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực đã được Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định tặng cờ: “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2019-2020”.

 

IMG-4005

(Nhà giáo ưu tú Cao Xuân Hùng - Tỉnh ủy viên - Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Nam Định trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc cho Thầy Đoàn Quang Vụ - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Trực)    

        Tại hội nghị còn có 2 cá nhân tiêu biểu được Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen về “Thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống dịch COVID-19

 

IMG-4006

  .

IMG-4007

(Những cá nhân được vinh danh trong phong trào phòng chống dịch Covid-19) 

        Những thành tích đạt được chính là sự nỗ lực của các tập thể và cá nhân trong toàn ngành GD&ĐT huyện Nam Trực, đó là sự khích lệ động viên để toàn ngành hướng tới việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020, một năm học với rất nhiều thử thách và những giải pháp sáng tạo.

Nguồn: Ban biên tập Phòng GD&ĐT Nam Trực