MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ GIÁO DỤC MẦM NON

.

Chỉ thị về tăng cường các giải pháp an toàn trong các cơ sở giáo dục

Chỉ thị 505_CT-BGDDT

Kế hoạch triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020

ke-hoach 56-chuyen-de_truong-mn-lam-trung-tam của Bộ GD

Quyết định phê duyệt đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

Quyết định số 1076 của Thủ tướng Chính phủ (1)

Quyết định phê duyệt Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020

Quyết định số 1340 của Thủ tướng chính phủ về sữa học đường

Nghị định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng, chống bạo lực học đường

Nghị định 80 của Chính phủ