Kết luận số 77-KL/HU ngày 16/8/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo

Số ký hiệu văn bản 77-KH/HU
Ngày ban hành 16/8/2021
Ngày hiệu lực 16/8/2021
Trích yếu nội dung của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.
Hình thức văn bản Kết luận
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt  Khúc Mạnh Kiên
Tài liệu đính kèm KL_77_ngay_16082021_Ket_luan cua BCH_Dang_bo_huyen_ve_su_phat_trien_su_nghiep_Giao_duc_va_Dao_tao_huyện