Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND huyện Triển khai Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo

Số ký hiệu văn bản 70/KH-UBND
Ngày ban hành 23/8/2021
Ngày hiệu lực 23/8/2021
Trích yếu nội dung của UBND huyện Triển khai Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm KH của UBND huyện Triển khai Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo