Kế hoạch số 346/KH-PGDĐT về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022

Số ký hiệu văn bản 346/KH-PGDĐT 
Ngày ban hành 30/11/2021
Ngày hiệu lực 30/11/2021
Trích yếu nội dung về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hưng
Tài liệu đính kèm kh_346_PGDĐT Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022