Kế hoạch số 345/KH-PGDĐT về ứng dụng Công nghệ thông tin phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

 

Số ký hiệu văn bản 345/KH-PGDĐT 
Ngày ban hành 29/11/2021
Ngày hiệu lực 29/11/2021
Trích yếu nội dung về việc ứng dụng Công nghệ  thông tin phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hưng
Tài liệu đính kèm KH số 345_PGDĐT về việc ứng dụng Công nghệ thông tin phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022