Kế hoạch số 208/KH-PGDĐT về việc Hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa - Giáo dục huyện Nam Trực lần thứ 9 và kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020)

Kế hoạch số 208/KH-PGDĐT về việc Hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa - Giáo dục huyện Nam Trực lần thứ 9 và kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020)

Số ký hiệu văn bản  208/KH-PGDĐT
Ngày ban hành 03/11/2020
Ngày hiệu lực 03/11/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 208/KH-PGDĐT về việc Hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa - Giáo dục lần thứ 9 năm 2020 và kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt  Đoàn Quang Vụ
Tài liệu đính kèm kế hoạch số 208_KH-PGDĐT Hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa - Giáo dục huyện Nam Trực lần thứ 9 và Kỷ niêm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982_20-11-2020)