Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 77-KL/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Kế hoạch số 70/KH-UBND của UBND huyện về việc phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực

Số ký hiệu văn bản 03-CTrHĐ/HU
Ngày ban hành 23/8/2021
Ngày hiệu lực 23/8/2021
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 77-KL/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Kế hoạch số 70/KH-UBND của UBND huyện về việc phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo  huyện Nam Trực.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Đoàn Quang Vụ
Tài liệu đính kèm cv số 03_CTrHĐ-ĐU Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 77_KL-HU