Kế hoạch của UBND huyện v/v tuyển dụng lại viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

Kế hoạch số 69/KH-UBND của UBND huyện v/v tuyển dụng lại viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư

Số ký hiệu văn bản 69/KH-UBND
Ngày ban hành 04/11/2020
Ngày hiệu lực 04/11/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch số 69/KH-UBND của UBND huyện v/v tuyển dụng lại viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt  Lưu Quang Tuyển
Tài liệu đính kèm Kế hoạch số 69KH-UBND của UBND huyện vv tuyển dụng lại viên chức theo Kết luận số 71-KLTW ngày 2432020 của Ban Bí thư

Lý lịch

Phiếu đăng ký dự tuyển