Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho toàn bộ đội ngũ giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở

Số ký hiệu văn bản   219/PGDĐT
Ngày ban hành   14/8/2019
Ngày hiệu lực   14/8/2019
Trích yếu nội dung   Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho toàn bộ đội ngũ giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở
Hình thức văn bản   Công văn
Lĩnh vực   Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt   Đoàn Quang Vụ - Trưởng phòng GD&ĐT 
Tài liệu đính kèm   Tải về