Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non

Số ký hiệu văn bản 19/2018/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 22/08/2018
Ngày hiệu lực 10/10/2018
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thông tư
Người ký duyệt KT. Bộ Trưởng-Thứ trưởng: Nguyễn Thị Nghĩa
Tài liệu đính kèm TT-19-BGD