HỘI THI “DINH DƯỠNG CHO BÉ” CẤP HỌC MẦM NON HUYỆN NAM TRỰC NĂM HỌC 2016-2017

       Hội thi “Dinh dưỡng cho bé” cấp học mầm non huyện Nam Trực năm học 2016 – 2017 diễn ra trong 03 ngày 25, 27 và 28/02/2017 tại 5 cụm miền với sự tham gia dự thi của 33 giáo viên đến từ 33 trường Mầm non trong toàn huyện.

       Qua Hội thi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã nâng cao được nhận thức về dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ lứa tuổi mầm non cho trong các cơ sở GDMN; nâng cao năng lực quản lý chất lượng nuôi ăn bán trú các trường mầm non; tạo cơ hội để cán bộ quản lý, giáo viên có thể học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non; tuyên truyền với các bậc phụ huynh, các ban ngành đoàn thể và cộng đồng về kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ theo khoa học và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

       Trong quá trình chấm các sản phẩm thực hành, ban giám khảo đã chọn ra 05 sản phẩm xuất sắc nhất thuộc trường Mầm non Nam Đồng, Nam Long, Nam Mỹ, Nam Thái và Nam Nghĩa thao diễn tại buổi Tổng kết hội thi “Dinh dưỡng cho bé”  ngày 28/02/2017.

Dưới đây là một số hình ảnh về sản phẩm của Hội thi “Dinh dưỡng cho bé”

cấp học mầm non huyện Nam Trực năm học 2016 -2017

Nam Nghĩa

"Sản phẩm thực hành - trường Mầm non Nam Nghĩa"

Nam Thái

"Sản phẩm thực hành - trường Mầm non Nam Thái"

Nam Mỹ

"Sản phẩm thực hành - trường Mầm non Nam Mỹ"

Nam Long

"Sản phẩm thực hành - trường Mầm non Nam Long"

Nam Đồng

"Sản phẩm thực hành - trường Mầm non Nam Đồng"