Hội nghị tập huấn "Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học lấy trẻ làm trung tâm" cấp học Mầm non huyện Nam Trực năm học 2016-2017

       Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, ngày 15 tháng 02 năm 2017 tại trường Mầm non Nam Long, phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học lấy trẻ làm trung tâm” cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của 33 trường Mầm non trong toàn huyện.

       Về dự và chỉ đạo lớp tập huấn có cô Trần Thị Thành - Phó trưởng phòng GD&ĐT  huyện Nam Trực, các cô là chuyên viên Tổ Mầm non Phòng GD&ĐT và đặc biệt có sự tham gia đầy đủ của các đồng chí Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên cốt cán của tất cả các trường mầm non trong huyện.

       Tại lớp tập huấn các học viên được dự 02 hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm đó là: Hoạt động làm quen với văn học của độ tuổi nhà trẻ 24-36 tháng; Hoạt động tạo hình của độ tuổi mẫu giáo 5-6 tuổi. Học viên lớp học tích cực nghiên cứu và cùng trao đổi về “Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non”; Trao đổi, thảo luận hết sức sôi nổi về 02 hoạt động thực hành, qua đó rút ra được những kinh nghiệm trong việc tạo môi trường trong và ngoài lớp học phù hợp, hấp dẫn để cho trẻ có nhiều cơ hội được trải nghiệm, khám phá, học bằng chơi, chơi mà học.

       Qua hội nghị các học viên được tiếp cận với Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non, nắm được mục đích của việc xây dựng Bộ tiêu chí và nội dung của Bộ tiêu chí, từ đó áp dụng vào thực tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của trường mình.

       Kết luận hội nghị đồng chí Trần Thị Thành - Phó trưởng phòng GD&ĐT đã giao nhiệm vụ cho các nhà trường, trong đó nhấn mạnh, tích cực tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, phát huy sức mạnh đội ngũ, vận dụng sáng tạo phù hợp với thực tế đơn vị, nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn “Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học lấy trẻ làm trung tâm” của cấp học Mầm non huyện Nam Trực năm học 2016-2017:

photo1 (1)

 

.

photo2

 

.

photo1

 

.

photo6