HỘI NGHỊ TẬP HUẤN “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN SAU SỬA ĐỔI” CẤP HỌC MẦM NON HUYỆN NAM TRỰC NĂM HỌC 2017-2018

    Thực hiện Kế hoạch năm học 2017 - 2018, ngày 25 và 26 tháng 08 năm 2017 cấp học Mầm non huyện Nam Trực đã tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo” cho CBQL và giáo viên cốt cán các trường Mầm non trong toàn huyện.

      Về dự và chỉ đạo lớp tập huấn có cô Trần Thị Thành - Phó trưởng phòng GD&ĐT  huyện Nam Trực, các đồng chí là chuyên viên Tổ Mầm non Phòng GD&ĐT và đặc biệt có sự tham gia đầy đủ của các đồng chí Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và 66 tổ trưởng chuyên môn của các trường mầm non trong huyện.

Trong hai ngày tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của 33 trường mầm non được nghiên cứu, trao đổi về một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong chương trình Giáo dục mầm non, hiểu được sự cần thiết của việc sửa đổi chương trình giúp cho giáo viên dễ hiểu, thuận lợi, linh hoạt trong thực hiện Chương trình; thể hiện được quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm; phương châm giáo dục “học bằng chơi, bằng trải nghiệm”; thể hiện được tính chất của Chương trình khung quốc gia.

 Các học viên còn được dự 04 hoạt động giáo dục của độ tuổi Nhà trẻ 24-36 tháng, độ tuổi 3-4 tuổi, độ tuổi 4-5 tuổi và độ tuổi 5-6 tuổi tại trường Mầm non Nam Dương do giáo viên của 02 trường Mầm non Nam Dương và Mầm non Nam Long thực hiện. Đây đều là những hoạt động giáo dục mang tính minh họa cho quan điểm “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, đã bám sát vào những nội dung sửa đổi của Chương trình GDMN và được các học viên đánh giá cao.

Qua lớp tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các nhà trường đều đã năm bắt những đổi mới trong việc lập kế hoạch giáo dục cho các độ tuổi; việc tổ chức hoạt động chơi - tập ở Nhà trẻ, hoạt động học ở mẫu giáo, hoạt động vui chơi; việc tổ chức hoạt động ăn và theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế thế giới và việc đánh giá sự phát triển của trẻ, từ đó áp dụng vào thực tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng chương trình GDMN sửa đổi của trường mình.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn

photo1

.

photo3

.

photo5

.

photo2