Đoàn thẩm định của UBND tỉnh Nam Định về huyện Nam Trực kiểm tra công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn

      Thực hiện công văn số 1641/SGDĐT-GDMN ngày 21/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo lịch thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, các ngày 25, 26, 29/12/2017 và ngày 03/01/2018 Đoàn thẩm định của tỉnh đã về kiểm tra, thẩm định, công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn đối với 05 trường Mầm non công nhận mới gồm: Nam Hải, Nam Bình, Nam Minh, Nam Thượng, Nam Cường; 02 trường Mầm non công nhận lại và chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn  gồm: Nam Mỹ, Nam Nghĩa và 01 trường Mầm non công nhận lại là Nam Toàn.

      Đoàn thẩm định do thầy Đỗ Anh Xô - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn. Cùng đi trong đoàn công tác có Thầy Phạm Văn Quyến – Chủ tịch công đoàn GD&ĐT Tỉnh Nam Định cùng các thầy cô là lãnh đạo, chuyên viên các phòng GDMN, TCKH, Thanh tra, Văn phòng của Sở GD&ĐT.

      Đại diện cho phòng GD&ĐT huyện Nam Trực có thầy Đoàn Quang Vụ - HUV - Trưởng phòng GD&ĐT cùng các thầy cô là lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho Đảng ủy, UBND các xã Nam Hải, Bình Minh, Đồng Sơn, Nam Cường, Nam Mỹ, Nghĩa An và Nam Toàn cùng toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường, Các vị đại biểu đại diện cho Ban đại diện cha mẹ học sinh các nhà trường.

      Sau các buổi làm việc rất nghiêm túc, khẩn trương, Đoàn đã kết luận cả 08 trường Mầm non đạt các tiêu chuẩn và đề nghị UBND tỉnh Nam Định cấp bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ I gồm các trường Mầm non: Nam Hải, Nam Bình, Nam Minh, Nam Thượng, Nam Cường, Nam Mỹ, Nam Nghĩa, Nam Toàn. Trong đó hai trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn gồm: Nam Mỹ, Nam Nghĩa.

      Đây là một kết quả hết sức tốt đẹp đối với các nhà trường nói riêng và đối với ngành GD&ĐT huyện Nam Trực nói chung. Có được kết quả đó phải kể đến những nỗ lực, phấn đấu hết mình của tập thể sư phạm các nhà trường, sự quan tâm, sát sao chỉ đạo của các cấp các ngành và của toàn Đảng. toàn dân tới sự nghiệp giáo dục huyện nhà.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác

photo2

.

photo4

.

1

.

photo7

.

2

.

4

.

3

Ban biên tập Phòng GD&ĐT