Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát và kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường trong huyện Nam Trực

          Thực hiện công văn số 1357/SGD ĐT-KHTC ngày 15/9/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định về việc khảo sát, kiểm tra của Cục Cơ sở Vật chất đối với các cơ sở giáo dục của tỉnh Nam Định trong công tác triển khai thực hiện thông tư 05/2019/ TT-BGD ĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu.

          Ngày 17/9/2020 tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở của Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã tiến hành quy trình khảo sát, kiểm tra theo quy trình. Trưởng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT là ông Phạm Hùng Anh - Cục trưởng cục cơ sở vật chất, cùng lãnh đạo và chuyên viên của Cục cơ sở vật chất, về phía Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định có các ông bà là lãnh đạo, chuyên viên các phòng chức năng của Sở. Đón đoàn công tác là ông Đoàn Quang Vụ - Huyện uỷ viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Trực.

          Sau khi thực hiện quy trình kiểm tra đoàn công tác đã có một số ý kiến kết luận việc triển khai thực hiện về cơ sở vất chất trong các trường sau sáp nhập của huyện Nam Trực mà đoàn đã đến làm việc như sau:

          1. Ngành GD&ĐT Nam Trực đã tham mưu tốt việc thực hiện quy trình xây dựng theo đúng quy hoạch dài hạn với quy mô và tầm nhìn về sự phát triển các hoạt động giáo dục.

             2. Các cơ sở giáo dục của huyện đã triển khai thực hiện khá tốt việc tăng cường cơ sở vất chất theo quy định.

            3. Các cơ sở giáo dục của huyện đã thực hiện tốt phong trào xã hội hoá giáo dục nhằm tăng cường CSVC, đảm bảo trang thiết bị dạy học tối thiểu cho các hoạt động giáo dục tại nhà trường.

           Bên cạnh những ghi nhận trên, Trưởng đoàn công tác cũng lưu ý Phòng GD&ĐT huyện và các nhà trường cần quan tâm tốt hơn nữa một số vấn đề cụ thể sau:

           Thứ nhất: Cần sớm giải quyết những bất cập sau khi sáp nhập các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các điểm trường để việc đầu tư trang thiết bị có trọng điểm, đạt hiệu quả cao.

            Thứ hai: Lãnh đạo Phòng GD&ĐT cần có văn bản tham mưu với Uỷ ban nhân dân huyện về việc tạo nguồn tài chính cho việc mua sắm trang thiết bị dạy học, tăng cường CSVC đặc biệt là các khối lớp đang trong lộ trình thay sách giáo khoa để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

           Thứ ba: Cần có sự phối kết hợp với các ngành chức năng để kiểm tra thường xuyên vấn đề an toàn trường học, cần chú ý các văn bản mới liên quan tới công tác xây dựng cơ bản.

           Tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, Ông Đoàn Quang Vụ - Huyện uỷ viên, Trưởng phòng GD&ĐT đã tiếp thu các ý kiến kết luận của đoàn, đồng thời khẳng định những kết quả thiết thực khi triển khai Thông tư về tăng cường CSVC của Bộ GD&ĐT đối với các cơ sở giáo dục của huyện. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ tiếp tục lộ trình xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục, đặc biệt là đón đầu công tác thay sách và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời hướng tới mực tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao của huyện Nam Trực.

(Một số hình ảnh buổi làm việc)

f096724a5cada3f3fabc

.

cfd85e1470f38fadd6e2

.

186f8a87a5605a3e0371

.

1bd976875a60a53efc71

.

5f4add80f2670d395476

.

83392ab50552fa0ca343

Ban biên tập: Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực