Danh sách Điểm khảo sát học sinh Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2022-2023

Loại  văn bản  Thông báo kết quả
 Trích yếu

Thông báo Danh sách Điểm khảo sát học sinh Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2022-2023

 Ngày ban hành   25/5/2022
 Ngày hiệu lực  25/5/2022
 Người ký  Nguyễn Mạnh Hưng - Phó trưởng phòng
 Cơ quan ban hành          Phòng GD&ĐT Nam Trực
 Xem văn bản đính kèm                         DS Điểm khảo sát học sinh tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Hiền năm học 2022-2023